VIII Festiwal Talentów Młodzieży Zamość 2018 pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła"

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu organizuje VIII Festiwal Talentów Młodzieży, Zamość 2018, pod hasłem: “Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła”.

Festiwal odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. o godzinie 12.00 w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

Mateusz Sykała, nasz wychowanek reprezentował Bursę w III Wojewódzkim Konkursie wiedzy o  Marszałku Józefie Piłsudskim pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty organizowanym przez Bursę Szkolną Nr 2 w Lublinie. Celem konkursu było pogłębianie patriotyzmu poprzez poznanie postaci bohatera Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pogłębienie wiedzy o historii Polski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Obchody Roku Herbertowskiego

 Z okazji ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 - Rokiem Herbertowskim, wychowankowie naszej Bursy przedstawili montaż słowno - muzyczny poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety – Zbigniewa Herberta. Uczcili w ten sposób także 20. Rocznicę Jego śmierci. Przedstawieniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa twórczości Zbigniewa Herberta.

Czytaj dalej

XVII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

Łukasz Mróz wychowanek naszej bursy z wielką pasją do modeli modelarskich poświęca swój wolny czas na składanie i sklejanie „balonów”. Modele balonu budowane są z bibuły. „Balony” na ogrzane powietrze muszą być równo złożone, wytrzymałe, przykuwać oko i osiągać dobrą wysokość. Balony zbudowane, będą reprezentowały Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu 17 marca 2018 r. o godz. 10.00 na Rynku Wielkim w Zamościu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Czytaj dalej

Połącz się z biblioteką

Wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu Wolontariatu pod hasłem „Połącz się z Biblioteką - Like, kiedy krótką chwilę masz, kiedy nuda łapie Cię”. Spotkanie odbyło się w Bibliotece przy ul. Kamienna 20. Wychowankowie zapoznali się z tematem:  Co to znaczy być Wolontariuszem, w jaki sposób można nieść pomoc potrzebującym oraz do kogo można się zgłaszać i w jakich akcjach brać udział.

"Wyloguj się do życia"

 

Pod tym hasłem w ramach działalności koła edukacji medialnej w dniu 5.03.2018 r. odbyły się zajęcia wychowawcze dla chłopców na temat ryzyka, jakie niesie za sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci. Wychowankowie obejrzeli film edukacyjny oraz prezentację multimedialną charakteryzujące uzależnienia od internetu oraz sposoby ich leczenia. Na koniec odbyła się pogadanka o korzyściach płynących z nowych technologii oraz możliwościach rozwijania zainteresowań poza światem wirtualnym.