Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

 

Miejsce odkrywania talentów

 

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall wyróżniła 20 maja 2011 r. Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”. Tytuł ten świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży.

Od roku 2011  Bursa organizuje Festiwale Talentów Młodzieży pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła", skierowane do  młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Prezydenta Miasta Zamość.

Więcej o Festiwalach

Od roku 2014 r. organizujemy Przegląd Muzyczny Burs i Internatów Województwa Lubelskiego pt. "Gramy bez prądu", który daje możliwość przedstawienia różnych form muzycznych, bez podziału na gatunki. Jedynym warunkiem jest występ absolutnie na żywo "bez prądu".

 

Więcej o Przeglądzie