Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

 

 

Jesteśmy na ogólnopolskiej mapie „Szkół Dobrze Wychowanych” – to już VI edycja.

 

Nasza bursa również w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 zgłosiła chęć udziału w programie wychowawczo-edukacyjnym „Szkoła Dobrze Wychowana”. To inicjatywa adresowana do uczniów, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Program realizowany jest w ramach pracy Koła Edukacji Społecznej oraz grup wychowawczych. Koordynatorem programu jest wychowawca Renata Depkowska. Dzięki udziałowi w programie już po raz trzeci nasza placówka wpisana została do ogólnopolskiego rejestru „Szkół Dobrze Wychowanych”.

{AG}sdw15{/AG}

 

V edycja "Szkoły dobrze wychowanej"

Nasza Bursa w roku szkolnym 2013/2014 realizowała założenia programu "Szkoła dobrze wychowana".  Widocznym dowodem jest podziękowanie za udział w programie.

{AG}sdw2014{/AG}

 

Szkoła dobrze wychowana

 

 

Nasza placówka w listopadzie 2012 r.  przystąpiła do programu " Szkoła dobrze wychowana". Koordynatorem programu w roku szkolnym 2012/2013 była Wicedyrektor Renata Depkowska. Realizatorami programu byli wychowawcy: Halina Dziwura, Anna Kleban, Eliza Todorczuk, Monika Golema. W ramach programu realizowane były zajęcia wychowawcze zalecane przez twórców programu z następujących bloków:

  • Blok Zdrowie
  • Blok Obywatelski
  • Blok Pasja Życia.

 

Nasi wychowawcy realizujący projekt "Szkoła Dobrze Wychowana" otrzymali podziękowania od organizatorów tego przedsięwzięcia Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Katarzyny Redas-Bartosik Prezes Fundacji Solidarności Obywatelskiej oraz przedstawiciela Kuriera Lubelskiego Pana Dariusza Kotlarza.

 

{AG}skany{/AG}