Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

W czerwcu 2014 r. w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu prowadzona była Ewaluacja Zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.

2. Respektowane są normy społeczne.

Wyniki ewaluacji:

Wymaganie: Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki - Poziom spełnienia wymagania: A - bardzo wysoki.

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne - Poziom spełnienia wymagania: B -  wysoki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem- Raport z Ewaluacji Zewnętrznej 2014