Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

Niepodległa

Rok 2018 to rok narodowego świętowania 100-Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu włączyła się w obchody poprzez działania w placówce i w środowisku lokalnym:

"Rekord dla Niepodległej"

Lot Orłów: Wolontariat, aktywność, tożsamość

Inkubator wolontariatu

Nasza Polska Niepodległa

Lot Orłów: inkubator pozarządowy

Przegląd Muzyczny Burs i Internatów Województwa Lubelskiego "Akustycznie - patriotycznie"

Lot Orłów: Tożsamość narodowa

Lot Orłów: Inkubator partycypacji społecznej

100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Koncert dla Niepodległej

Odsłonięcie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Lot Orłów

Wystawa mobilne muzeum multimedialne

IV Marsz Wolności

Pokazy balonowe

Dęby Niepodległości

Wystawa modelarska