Boże Narodzenie 2020

Informacja

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego prosimy Rodziców wychowanków lub Wychowanków pełnoletnich o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłaty za pobyt oraz wyżywienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
ul. Okrzei 6
22-400 Zamość
lub dostarczenie wniosku do Placówki.

Prosimy osoby, które jeszcze nie dostarczyły wniosków o pilne potraktowanie sprawy i dostarczenie wniosków listownie pocztą albo osobiście.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Ogłoszenie

Informujemy Wychowanków i ich Rodziców, że w związku z częściowym przywróceniem stacjonarnych zajęć w szkołach, od 30.11.2020 r. pobyt wychowanków w Bursie jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 084 639 57 17 (przyjazd w niedzielę należy zgłosić do czwartku).

78. Rocznica Wysiedleń na Zamojszczyźnie

W dniu 27.11.2020 r. odbyły się obchody 78. Rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie przy Pomniku Ofiar Faszyzmu. W uroczystości uczestniczył Pan Lucjan Gnyp - Dyrektor Bursy.

Czytaj dalej

Młoda krew ratuje życie

Od 10 lat Wychowankowie naszej Bursy wraz z Opiekunem uczestniczą w Turnieju pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Jest to turniej popularyzujący ideę honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieży. Wszystkim Wychowankom Bursy – Honorowym Krwiodawcom dziękujemy za dar krwi, gratulujemy empatycznej postawy i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.