Apel dotyczący poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu zwraca się z prośbą o zapoznanie się z apelem dotyczącym poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze.

Treść apelu w załączeniu.