Ogłoszenie

04.05.2021 r.

Do 30 maja 2021 r. pobyt wychowanka w Bursie powinien być zgłoszony, tak jak dotychczas - opisane poniżej.

12.01.2021 r., 18.01.2021 r., 17.03.2021 r.

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją, pobyt wychowanków w Bursie jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 84 639 57 17 - w godz. 8.00-15.30 (przyjazd w niedzielę należy zgłosić do czwartku).

21.01.2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Proszę nie wybierać numeru wewnętrznego, tylko czekać na zgłoszenie sekretariatu.