Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

Pamięci Ojca Świętego

W dniu 02.04.2019 r. uczciliśmy 14. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka, Papieża św. Jana Pawła II. Obchody rozpoczęły się od przeprowadzenia VII Maratonu czytania poezji św. Jana Pawła II. Następnie członkowie koła teatralnego przedstawili „Przed sklepem Jubilera” -  sztukę opartą o teksty Karola Wojtyły. O godz. 21.37 spotkaliśmy się na modlitwę i wspólne odśpiewanie „Barki”. Przez cały dzień można było oglądać wystawę publikacji i pamiątek po św. Janie Pawle II w świetlicy Bursy.

Przed sklepem Jubilera