Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

Wycieczka do Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny - Rotunda Zamojska

 

13 maja br. Wychowankowie naszej Bursy wraz z Wychowawcą,  w ramach pracy Koła historii i kultury odwiedzili Muzeum Martyrologii  Zamojszczyzny z czasów II Wojny Światowej - Rotundę Zamojską. Odwiedziliśmy Kryptę Wołyńską, gdzie o ludobójstwie na ludności polskiej zamieszkałej na Wołyniu w okresie II RP opowiadała nam Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, z siedzibą w Zamościu - ocalała z ludobójstwa na Wołyniu.

Wychowankowie mieli możliwość poznać historię Polski z okresu II Wojny Światowej. Pani prezes zapoznała młodzież również z historią powstania Celi Wołyniaków na Rotundzie. Wychowankowie mieli czas na zadawanie pytań pani przewodniczącej. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar ludobójstwa Polaków w 1943  roku na Wołyniu, po czym zapaliliśmy znicze. Wycieczkę na Rotundę zakończyliśmy spacerem po Zamojskiej Starówce.