Informacja

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Bursy na nowy rok szkolny   informujemy, że Projekt Organizacji Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu na rok szkolny 2019/2020, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zamość, zakłada pracę placówki i opiekę nad wychowankami od niedzieli, od godz. 14.00 do piątku, do godz. 18.00, a w tygodniach z dniami wolnymi od dnia poprzedzającego dzień nauki, od godz. 14.00, do ostatniego dnia nauki w danym tygodniu, do godz. 18.00.

Oznacza to możliwość pobytu wychowanków w Bursie, z wyłączeniem weekendów i innych dni wolnych od nauki

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020. więcej informacji  na REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  lub w siedzibie Bursy.

 

Obchody „Tygodnia Czerwonego Krzyża” (8 - 17 maja 2019 r.)

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu włączyła się w tegoroczne obchody Tygodnia Czerwonego Krzyża organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu. W tym roku organizacja Polski Czerwony Krzyż świętuje również 100-lecie swojego istnienia. Wychowanki naszej bursy zaangażowały się w ogólnopolską zbiórkę środków finansowych pod hasłem „PCK dla Seniorów”.

Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie działań aktywizujących osoby po 65 roku życia, m.in. na działalność klubów i świetlic dla seniorów oraz na pomoc doraźną, tj. zakup  żywności, odzieży , leków i środków pielęgnacyjnych. Młodzież z naszej bursy utworzyła też „Żywy Czerwony Krzyż” upamiętniając  to przedsięwzięcie na fotografii.