Obchody „Tygodnia Czerwonego Krzyża” (8 - 17 maja 2019 r.)

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu włączyła się w tegoroczne obchody Tygodnia Czerwonego Krzyża organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu. W tym roku organizacja Polski Czerwony Krzyż świętuje również 100-lecie swojego istnienia. Wychowanki naszej bursy zaangażowały się w ogólnopolską zbiórkę środków finansowych pod hasłem „PCK dla Seniorów”.

Fundusze ze zbiórki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie działań aktywizujących osoby po 65 roku życia, m.in. na działalność klubów i świetlic dla seniorów oraz na pomoc doraźną, tj. zakup  żywności, odzieży , leków i środków pielęgnacyjnych. Młodzież z naszej bursy utworzyła też „Żywy Czerwony Krzyż” upamiętniając  to przedsięwzięcie na fotografii.