Doradztwo zawodowe

Rok szkolny 2018/2019

W I semestrze zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe w blokach tematycznych:

a)    Poznawanie własnych zasobów:

-         Spotkania integracyjne we wszystkich grupach wychowawczych.

-         Stres: sprzymierzeniec czy wróg? – warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

-         Predyspozycje edukacyjno – zawodowe.

b)   Świat zawodów i rynek pracy:

-         Świat zawodów – Mój zawód, moja pasja – zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań przez opiekunów kół.

-         Aktywne metody poszukiwania pracy.

-         Zawody związane z transplantacją w ramach spotkania z koordynatorem ds. transplantacji p. Anną Gradziuk pt. „Transplantacja – jestem na TAK” .

c)   Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie:

-         Pogłębianie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej – zajęcia w grupach wychowawczych.

d)   Planowanie własnego rozwoju, podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

-         Stawianie celów: w tym celów edukacyjnych - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

-         Stres: sprzymierzeniec czy wróg? - warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

-         W ramach działań koordynatora działa koło doradztwa zawodowego uzupełniając i poszerzając wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Rok szkolny 2017/2018

Zajęcia warsztatowe, spotkania z doradcami zawodowymi z instytucji wspierających doradztwo zawodowe: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP w Zamościu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu:

Droga do sukcesu zawodowego z doświadczenia Absolwenta naszej Bursy

VI Targi Edukacji i Pracy

Zaplanuj swoją karierę zawodową

Aktywne metody poszukiwania pracy

Świat zawodów- zawody przyszłości

Jak sobie radzić ze stresem?

Ścieżka kariery zawodowej koordynatora ds. transplantacji - zawody związane z transplantacją

Samoocena. Moje mocne strony

 

 Przydatne strony internetowe