Opłaty

Opłaty za wrzesień 2021 r.

 

posiłki:___________________________________17 dni x 12 zł     = 204,00 zł

___________________________________________5 dni x 8,50 zł  =  42,50 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  47,00 zł

______________________________________________________________

_____________________________________________ razem:   = 293,50 zł

                                                                                                               minus zaliczka  -  50,00 zł

                                                                                _________________________________________________________

                                                                                                                                       do zapłaty:    243,50 zł

 

Termin płatności za wyżywienie za miesiąc IX/2021 do 31.08.2021 r.

Termin płatności za pobyt za miesiąc IX/2021 do 20.09.2021 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy: 

Numer konta:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i pobyt za miesiąc wrzesień 2021 r. imię i nazwisko wychowanka Bursy.

==================================================================================================