Opłaty

Opłaty za czerwiec 2021 r.

 

posiłki:___________________________________13 dni x 12 zł     = 156,00 zł

_________________________________________ 4 dni x 8,50 zł   =  34,00 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  39,17 zł

______________________________________________________________

_____________________________________________ razem:      229,17 zł

 

Termin płatności za posiłki za miesiąc VI/2021 do 31.05.2021 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc VI/2021 do 20.06.2021 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto:  

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

wpisując imię i nazwisko ucznia-wychowanka.

 

===================================================================================================

 

Opłaty od listopada 2020 r.

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z przejściem na pracę zdalną z uczniami od 01.11.2020 r. do czasu zniesienia w/w ograniczenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie będą naliczane proporcjonalnie do liczby dni pobytu wychowanka w Bursie.

Opłaty za posiłki będą naliczane po zgłoszeniu pobytu.

 

===================================================================================================

 

Opłaty za październik 2020 r.

 

posiłki:___________________________________17 dni x 12 zł     = 204,00 zł

__________________________________________5 dni x 8,50 zł  =  42,50 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  47,00 zł

______________________________________________________________

_____________________________________________ razem:   = 293,50 zł

 

Termin płatności za posiłki za miesiąc X/2020 do 30.09.2020 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc X/2020 do 20.10.2020 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto:  

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

wpisując imię i nazwisko ucznia-wychowanka.

 

==================================================================================================

 

Opłaty za wrzesień 2020 r.

 

posiłki:___________________________________17 dni x 12 zł     = 204,00 zł

__________________________________________5 dni x 8,50 zł  =  42,50 zł

zakwaterowanie:________________________________________  =  47,00 zł

_____________________________________________ razem:   = 293,50 zł

                                                                           minus zaliczka  -   50,00 zł

_________________________________________________________

                                                                              DO ZAPŁATY = 243,50 zł

 

Termin płatności za posiłki za miesiąc IX/2020 do 31.08.2020 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc IX/2020 do 20.09.2020 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę. 

Wpłaty należy dokonywać na konto:  

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

 

wpisując imię i nazwisko ucznia-wychowanka.

 

 

   

poziom artystyczny: 1 2 3 4 5

 

wrażenie sceniczne: 1 2 3 4 5

oryginalność wyrazu: 1 2 3 4 5

 

4

 

poziom artystyczny: 1 2 3 4 5

 

wrażenie sceniczne: 1 2 3 4 5

oryginalność wyrazu: 1 2 3 4 5

 

5

 

poziom artystyczny: 1 2 3 4 5

 

wrażenie sceniczne: 1 2 3 4 5

oryginalność wyrazu: 1 2 3 4 5

 

6

 

poziom artystyczny: 1 2 3 4 5

 

wrażenie sceniczne: 1 2 3 4 5

oryginalność wyrazu: 1 2 3 4 5

 

7

 

poziom artystyczny: 1 2 3 4 5

 

wrażenie sceniczne: 1 2 3 4 5

oryginalność wyrazu: 1 2 3 4 5