Film promujący

"Zajrzyj do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu"

Uwaga Mieszkańcy Bursy

Od 9 maja 2022 do 25 lipca 2022 roku można składać  wypełnioną i podpisana deklarację kontynuowania zamieszkania.

Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania:

  • Wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji zamieszkania w placówce (art. 153.ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.  2021 r., poz.1082).
  • Potwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania nastąpi poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2022 r. w wysokości  50 zł. na konto bursy do dnia 29 lipca 2022 roku.
  • Niezłożenie deklaracji w terminie lub niepotwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty zaliczki na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy.

Do pobrania Deklaracja kontynuacji pobytu w Bursie.

Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością

19.05.2022r. w Bursie odbyły się zajęcia edukacyjne z Koła historii i kultury, na temat kulturalnego zachowania wobec osób z niepełnosprawnością. Wychowankowie mieli możliwość zapoznać się z publikacją Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, pt. ,, Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. Poznali podstawowe zasady kulturalnego zachowania, co należy zrobić, a czego unikać, co powiedzieć, czy pomagać i w jaki sposób proponować wsparcie osobom z niepełnosprawnością. Podczas dyskusji wychowankowie wypowiadali się na podjęty temat.

Pomniki przyrody

19.05.2022r wychowanki z Koła ekologicznego korzystając z pięknej, słonecznej pogody wzięły udział w wycieczce do Parku miejskiego. Celem wyjścia było odnalezienie "pomników przyrody" w zamojskim parku i okolicy. Dziewczęta dowiedziały się w jakim celu ustanawia się "pomniki przyrody ", zobaczyły drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, poznały ich znaczenie dla ludzi i zwierząt oraz na czym polega ochrona pomników przyrody. Wychowanki miło spędziły czas w otoczeniu przyrody.

Czytaj dalej

Doradztwo zawodowe

W dniu 18.05.2022r. wychowankowie uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego organizowanych przez koordynatora ds. doradztwa zawodowego oraz koło komputerowe p.t. Moja wizytówka zawodowa. Dokumenty aplikacyjne”. W ramach spotkania wychowankowie mieli okazję poznać rodzaj dokumentów wymaganych podczas poszukiwania pracy oraz sporządzić własne CV.  

 

Wykład w ramach Programu "Warto być Polakiem"

Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniem w ramach Programu "Warto być Polakiem" i udziału w wykładzie red. Pawła Lisieckiego. Czytaj więcej...

Konstytucja 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja uczciliśmy w Bursie uroczystą akademią, pt. ,,Wiwat 3 Maj”. Wychowankowie Bursy recytując, śpiewając piękną poezję oraz opowiadając przedstawili historię wydarzeń z 1791 roku, tak ważnych w dziejach historii Polski. Projekcja filmu edukacyjnego, pt. ,,Jan Matejko -Konstytucja 3 Maja 1791” - z serii Ożywione obrazy, przypomniała o wyjątkowym momencie w dziejach Rzeczypospolitej, jakim był dzień zaprzysiężenia Ustawy - Konstytucja 3 Maja.

Czytaj dalej

Sukcesy plastyczne naszych Wychowanek

Wychowanki naszej Bursy wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Przemocy mówimy NIE” – Zamość 2022. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu a współorganizatorami: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu, Komenda Miejska Policji w Zamościu i Komenda Straży Miejskiej w Zamościu. Klaudia Mróz swoją oryginalną olejną pracą wywalczyła I miejsce w konkursie, zaś Katarzyna Pąk zajęła II miejsce. Wychowanki Bursy zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych. Opiekunem był Marek Biszczan.

Czytaj dalej

Ecokonkurs

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła do Ecokonkursu polegającego na charytatywnej zbiórce używanej odzieży. Wszystkich wychowanków i ich rodziców oraz pracowników Bursy zachęcamy do włączenia się w akcję przez dostarczenie dowolnej ilości niezniszczonej i czystej odzieży  (oprócz bielizny) do dnia 24.05.2022 r.. W razie pytań informacji udzieli opiekun Młodzieżowej Rady Bursy.

Czytaj dalej