Żołnierze Września 1939 r.

 

Wychowankowie Bursy odwiedzili cmentarz parafialny, nekropolię przy ul, Peowiaków w Zamościu, przy której znajduje się główna aleja „Żołnierze Września 1939” w postaci białych krzyży. Wolontariusze w ramach koła wolontariatu porządkowali groby, zapalili znicze na mogile i uczcili pamięć o ludziach, którzy poświęcili swoje życie za wolność naszą.

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie – test wiedzy

20 września b.r. wychowankowie Bursy brali udział w zajęciach warsztatowych, pt. ,,Powstanie Warszawskie”, organizowanych przez koło historii i kultury. Młodzież biorąca udział w spotkaniu miała możliwość sprawdzić oraz zgłębić wiedzę na temat historii bohaterskiego zrywu Polaków, jakim było Powstanie Warszawskie 1944, rozwiązując quiz z tego okresu historii Polski.

Czytaj dalej

Myślimy pozytywnie

W dniu 21 września 2023 roku młodzież naszej Bursy uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z programu Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 pt. „Co oznacza bezpieczeństwo emocjonalne?”. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom  czym jest bezpieczeństwo psychiczne. Podczas warsztatów młodzież wysłuchała podcastu, a następnie za pomocą rysunku przekazała swoje odczucia. Zajęcia były bardzo relaksujące i pozwoliły wykazać swoją pomysłowość i kreatywność.

Czytaj dalej

Wspólne zajęcia Wychowawców

We wrześniu  2023 roku wychowawcy naszej Bursy uczestniczyli  w szkoleniu wewnętrznym z programu Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 pt. „Czym jest bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne”. Na zajęciach warsztatowych przygotowali wspólnie mapę myśli projektującą działania wychowawcze mające na celu jak najlepsze zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego młodzieży w Bursy.

Czytaj dalej

Moje zainteresowania

We wrześniu wychowankowie Bursy uczestniczyli w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego pt. "Moje zainteresowania". Celem zajęć było pogłębianie świadomości zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków, roli zainteresowań w kształtowaniu drogi edukacyjno-zawodowej oraz kierowanie do właściwych kół zainteresowań działających w naszej Bursie. Chętni wychowankowie mogli pogłębić swoja wiedzę w kole doradztwa zawodowego wypełniając "Kwestionariusz zainteresowań zawodowych" oraz dokonać jego analizy z opiekunem koła.

Szlakiem Miejsc Pamięci

 

W dniu 20.09.2023 r. wychowanki z grupy V wraz z wychowawcą uczestniczyły w wycieczce po Zamojskich Miejscach Pamięci Narodowej. Wychowanki zapoznały się z historią: Pomnika Ofiar Faszyzmu, Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pomnika Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet oraz Pomnika Armii Krajowej. Poznawanie historii i pielęgnowanie pamięci o bohaterskich czynach naszych przodków walczących o to, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju jest zadaniem dla współczesnego człowieka. Nie zabrakło także lokalnej atrakcji - spaceru po Zamojskiej Starówce i odwiedzenie domu Bolesława Leśmiana.

Czytaj dalej

„Akcja Sprzątanie Świata”

 

18 września 2023 r. młodzież z koła ekologicznego i koła wolontariatu uczestniczyła w „ Akcji Sprzątanie Świata”. W tym roku wolontariusze, którzy wzięli udział w 30 Akcji, połączyli siły w myśl hasła „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”. Akcja nie tylko promuje idee nieśmiecenia w naturze, ale uczy wspólnej troski o Matkę Ziemię. Jednoczy ludzi, którym w sercu „ gra na zielono”.

Czytaj dalej

Wyjście do Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny

18 września 2023r.  Wychowankowie naszej Bursy pod opieką Wychowawcy w ramach pracy koła historii i kultury odwiedzili Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny z czasów II Wojny  Światowej – Rotundę Zamojską. Wychowankowie mieli możliwość poznać historię Zamojszczyzny w czasie trwania okupacji niemieckiej na terytorium II Rzeczpospolitej. Odwiedziliśmy m. in. celę poświęconą Polskim Dzieciom pacyfikowanej  i germanizowanej Zamojszczyzny zamordowanych w obozach  jak i wywożonych do III Rzeszy. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar ludobójstwa Polaków. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po Zamojskiej starówce.

Czytaj dalej