#SzkołaPamięta2021

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI

MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI # SZKOŁAPAMIĘTA

 W BURSIE MIĘDZYSZKOLNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU

         Po raz kolejny Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu włączyła się do pięknej i patriotycznej Akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki  #SzkołaPamięta. To Akcja odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii- tej ogólnonarodowej i lokalnej.  Celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach Akcji #SzkołaPamięta zostały przeprowadzono w Bursie działania upamiętniające lokalnych bohaterów jak również przyczyniające się do lepszego  poznania historii swojego regionu:

26 października 2021r. ,,Miejsca Pamięci Narodowej” -  Pomnik Pamięci Ofiar Faszyzmu Anioł Śmierci, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

27 października 2021r. - ,,Powstanie Zamojskie”- film edukacyjny.

28 października 2021r. -,,Patriotyczne kotyliony”- zajęcia, na których wychowanki wykonywały ręcznie kotyliony o patriotycznych barwach.

28 października 2021r. - Patriotyczne karaoke- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

29 października 2021r. - ,,Akcja Znicz”- zbiórka zniczy, które zapalone zostały w Miejscach Pamięci Narodowej: Pomnik Ofiar Faszyzmu Anioł Śmierci, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

      Realizowane działania w ramach Akcji MEiN #SzkołaPamięta miały na celu uwrażliwić wychowanków na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy są związani zarówno z historią naszego regionu jak i społeczności. Do akcji włączyli się wszyscy Wychowawcy Bursy angażując Wychowanków w podejmowane przedsięwzięcia.

Działania na rzecz Akcji oraz sprawozdanie z jej przebiegu w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu zamieszczone zostało na stronie internetowej placówki.