Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

 

Miejsce odkrywania talentów

 

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall wyróżniła 20 maja 2011 r. Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu tytułem „Miejsce Odkrywania Talentów”. Tytuł ten świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży.

Od roku 2011  Bursa organizuje Festiwale Talentów Młodzieży pod hasłem "Pozwólmy młodym rozwinąć skrzydła", skierowane do  młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Prezydenta Miasta Zamość.

Więcej o Festiwalach

Od roku 2014 r. organizujemy Przegląd Muzyczny Burs i Internatów Województwa Lubelskiego pt. "Gramy bez prądu", który daje możliwość przedstawienia różnych form muzycznych, bez podziału na gatunki. Jedynym warunkiem jest występ absolutnie na żywo "bez prądu".

 

Więcej o Przeglądzie