Film promujący

Rekrutacja do Bursy - od 1 do 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych 09.08.2022 r. o godz. 12.00

 

   

Uwaga Mieszkańcy Bursy

Od 9 maja 2022 do 25 lipca 2022 roku można składać  wypełnioną i podpisana deklarację kontynuowania zamieszkania.

Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania:

  • Wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji zamieszkania w placówce (art. 153.ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.  2021 r., poz.1082).
  • Potwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania nastąpi poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2022 r. w wysokości  50 zł. na konto bursy do dnia 29 lipca 2022 roku.
  • Niezłożenie deklaracji w terminie lub niepotwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty zaliczki na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy.

Do pobrania Deklaracja kontynuacji pobytu w Bursie.