Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Międzynarodowego Projektu ,,Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzanie Wychowanków w świat wartości, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji oraz wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi Wychowanka.

 

 

Sprawozdanie z realizacji

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”

w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/2023

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z KULTURĄ MI DO TWARZY”.

Głównym celem projektu było wprowadzenie wychowanków w świat wartości, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji oraz budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi wychowanka.

We wrześniu, po zgłoszeniu Bursy do uczestnictwa w projekcie uzyskaliśmy dostęp do prywatnej grupy na FB Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”. 

Pozyskany Logotyp, informujący o przystąpieniu Bursy do projektu został umieszczony na stronie internetowej Placówki oraz w holu Bursy. Wychowankowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie otrzymali informacje o przystąpieniu Bursy do projektu oraz jego realizowaniu w Placówce w bieżącym roku szkolnym. Na podstawie udzielonych informacji o planowanym przedsięwzięciu pozyskaliśmy pisemne oświadczenia zgody od pełnoletnich wychowanków oraz od rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich wychowanków na uczestnictwo w projekcie.

            Zajęcia  w ramach realizacji Projektu prowadzone były w Bursie od 3 października do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023r.

Podejmowane działania przyczyniły się głównie do nabycia przez wychowanków wiedzy o świecie - poznanie ciekawostek na temat obchodów świąt w Anglii, sztuki ludowej w Indiach, historii powstawania chińskich wachlarzy czy tańca belgijki. Wychowankowie mieli również możliwość poszerzania i zgłębiania wiedzy z  historii i tradycji swojego kraju oraz regionu. Wychowankowie mieli możliwość prezentować swoje talenty i zainteresowania, podczas których wykazywali się pomysłowością, kreatywnością i wyobraźnią. Ich zaangażowanie w wykonywanie zadań przyczyniło się do zintegrowania się oraz zwiększenia umiejętności współpracy w grupie. Budując pozytywne relacje społeczne, uczyli się wzajemnego szacunku, kultury osobistej, kulturalnej komunikacji bez wulgaryzmów oraz  savoir – vivru w miejscach publicznych.

W Projekcie wzięło udział dziesięciu nauczycieli i około stu wychowanków. Projekt podzielony był na cztery moduły: ,,W krainie muz”, ,,Tu jest moje miejsce”, ,,Kocham, lubię, szanuję” oraz ,,Kultury świata”, z których każdy zawierał zadania do wyboru. Łącznie zostały zrealizowane 34 zajęcia: warsztaty, np. ,,Jesienne ozdoby”, ,,Zwyczaje wielkanocne w Wielkie Brytanii”, ,,Chińskie wachlarze”, ,,Moja rodzina”, - wyjścia, np. ,,Exodus - Humanoidy – wyjście do Galerii BWA, wyjście na lodowisko, do kina, na koncert do Klubu  3. Batalionu zmechanizowanego w Zamościu, pt. ,,Maleńka Miłość”, wyjście na Zamojską Starówkę – fotografowanie zabytków, - apele, np. ,,Wilczym Tropem”, - akademie, np. ,,Ojcowie Niepodległości”, - występy, przedstawienia, np. ,,Złota rybka”, - festyn z okazji Dnia Dziecka, - spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z byłym trenerem polski, p. Strejlau, z przedstawicielami Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Zamościu, z autorem wystawy Exodus Humanidy - p. Bogusławem Lustykiem, - uczestnictwo w konkursach, np. ,,Patriotyzm przez szachy”, organizowany przez MDK w Zamościu.

Realizacja zadań Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy” oraz sprawozdanie z projektu zostało umieszczone na stronie internetowej Bursy. Sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu oraz po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów zawartych w regulaminie zostało przesłane na adres autorów Projektu.

            Bursa Międzyszkolna Nr 1 otrzymała Certyfikat Projektu ,,Z kulturą mi do twarzy”. Wszyscy nauczyciele, którzy realizowali zadania Projektu otrzymali Certyfikaty ,,Z kulturą mi do twarzy” za aktywny udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym.

Zadania ujęte w Harmonogramie Projektu ,, Z kulturą mi do twarzy” prowadzonego w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu, w II semestrze, w roku szkolnym 2022/2023 realizowany był bez opóźnień.

 

Certyfikat

 

 Akcja „Kapsel” Akcja „Kapsel”

Rangoli Rangoli

Festyn z okazji Dnia Dziecka – Zdrowo na sportowo

Wyjście do kina Wyjście do kina

Moja rodzina Moja rodzina

„Chińskie wachlarze”  „Chińskie wachlarze”

Święto Konstytucji 3 Maja Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Ziemi Dzień Ziemi

 Zwyczaje Wielkanocne w Wielkiej Brytanii Zwyczaje Wielkanocne w Wielkiej Brytanii

 18.rocznica śmierci św. Jana Pawła II 18.rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Piękno Tradycji Piękno Tradycji

Międzynarodowy Dzień Teatru Międzynarodowy Dzień Teatru

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) Dzień Bezpiecznego Internetu

Turniej szachowy ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

,,Wilczym tropem” – 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tydzień uprzejmości i życzliwości w Bursie

Exodus Humanoidy – Galeria Zamojska

Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Maleńka miłość

Kultura osobista jest wizytówką człowieka

Higiena cyfrowa Higiena cyfrowa w czasie ferii zimowych

Wyjście na lodowisko Wyjście na lodowisko

Tradycje i zywczaje bożonarodzeniowe w UK Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii

13 grudnia 1981roku - Pamiętamy! 13 grudnia 1981roku – Pamiętamy!

Bożonarodzeniowe warsztaty kreatywności Bożonarodzeniowe warsztaty kreatywności

 80 rocznica wysiedlenia Zamojszczyzny

 Ojcowie niepodległości

Koncert Niepodległościowy Bóg Honor Ojczyzna

 Czas zadumy

 Magia Uliczek Zamość - Perła Renesansu - Magia uliczek

Jesienne róże Jesienne róże z klonowych liści

Jesienne ozdoby Jesienne ozdoby

 Był taki wrzesień Był taki wrzesień

Wielcy ludzie Wielcy ludzie

Złota rybka Złota rybka