"Czas zadumy"

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas refleksji o tych, którzy odeszli. Młodzież naszej Bursy w dniu 2 listopada udała się na zamojski cmentarz. Wychowanki w ciszy i skupieniu zapaliły znicze, wspomniały o żołnierzach poległych za Ojczyznę. Odmówiły modlitwę w Ich intencji. Był to czas przemyśleń o przemijającym życiu, historii, którą warto utrwalać dla przyszłych pokoleń.

Zadanie realizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy” zadanie pt. „ Dzień wspomnień i zadumy”, moduł II- „Tu jest moje miejsce” oraz w ramach Ogólnopolskiego projektu „ Sztuka emocji”.