80. rocznica wysiedlenia Zamojszczyzny

Pamiętając o 80. rocznicy akcji wysiedleńczej mieszkańców Zamojszczyzny, która miała miejsce w nocy z 27 na 28 listopada 1942 r. wychowankowie obejrzeli film edukacyjny, pt. ,,Wysiedlenie na Zamojszczyźnie”. Po filmie odbyła się dyskusja na temat tamtych tragicznych wydarzeń, kiedy to Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie brutalną akcję wysiedlania ludności polskiej. Spacyfikowano ok. 300 polskich wsi i deportowano z tych terenów ponad 110 tys. Polaków, w tym 30 tys. dzieci.

Działania realizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”, zadanie, pt. ,,Moja okolica”, z modułu II - Tu jest moje miejsce.