SPRAWOZDANIE

Z III Festiwalu Talentów Młodzieży Zamość 2013

Pod hasłem „POZWÓLMY MŁODYM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

 

W dniu 21 marca 2013 roku w sali widowiskowo - koncertowej Klubu
3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbył się III Festiwal Talentów Młodzieży Zamość 2013 pod hasłem „Pozwólmy Młodym Rozwinąć Skrzydła”.

Przedsięwzięcie to zorganizowane  było przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamość. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski.

Partnerami  przedsięwzięcia byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu,  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Celem Festiwalu było:

 1. Promowanie talentów, zdolności i umiejętności młodzieży.
 2. Rozwój twórczej ekspresji.
 3. Pobudzanie aktywności artystycznej.
 4. Podniesienie poczucia własnej wartości twórców/ wykonawców.
 5. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 6. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży.
 7. Integracja uczniów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych    Miasta Zamość.
 8. Promowanie wartości edukacji i zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

 

Festiwal skierowany był do uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych i wychowanków zamojskich placówek oświatowych. Do udziału zaproszeni zostali  zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące szkoły i placówki.

Festiwal miał charakter przeglądu i umożliwiał młodzieży prezentację posiadanych umiejętności i uzdolnień w środowisku lokalnym. Swoje talenty uczniowie mogli przedstawić w prezentacji scenicznej w różnych kategoriach:

 • muzyka (śpiew, gra na dowolnym instrumencie),
 • taniec (klasyczny, nowoczesny),
 • małe formy sceniczne (recytacja, kabaret, sztuka dramatyczna, inna  sztuka),
 • plastyka i fotografia (prezentacja dorobku).

Szkoła lub placówka oświatowa mogła przedstawić jedną lub dwie prezentacje, której maksymalny czas trwania jednej nie mógł przekroczyć 15 minut. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności według wcześniej ustalonej przez organizatora kolejności. Każdy występ zapowiadały osoby prowadzące przegląd. Organizator zapewnił warunki sceniczne i pomoc w obsłudze technicznej, przy współpracy obsługi technicznej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

 

Prezentacje (występy) oceniane były przez Komisję Konkursową, która wyłoniła laureatów Festiwalu. Komisja Konkursowa oceniała:

a)    poziom artystyczny wykonywanego programu;

b)    ogólne wrażenie sceniczne;

c)    oryginalność wyrazu artystycznego;

Laureaci Festiwalu zostali wyłonieni z pominięciem  kategorii - z ogółu osób występujących.

Udział w konkursie wiązał się nie tylko z prezentacją swego talentu, ale także możliwością sprawdzenia swoich umiejętności i ich oceny przez profesjonalne jury w składzie:

Przewodniczący Jury: Jerzy Tyburski - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu.

Członkowie Jury: Witold Paszt- muzyk

Miłosz Ferenc- instruktor teatralny.

Przebieg  III  Festiwalu Talentów Młodzieży Zamość 2013:

Na wstępie głos zabrał inicjator oraz koordynator projektu - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 – Pan Lucjan Gnyp,  który w swoim wystąpieniu przedstawił ideę przedsięwzięcia, a także jego walory w sferze wychowawczej, artystycznej i profilaktycznej oraz przywitał zaproszonych Gości i członków Jury. Odczytał także list Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza.

Następnie na scenie kolejno zaprezentowali swoje zdolności artystyczne uczestnicy Festiwalu:

 1. Duet - Dominika Ogorzałek i Kamila Stechnij, reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Opiekunem była Pani Magdalena Pałczyńska. Duet przedstawił utwór muzyczny Ewy Demarczyk pt.: „Tomaszów”.
 2. Jakub Zimon i Cezary Budzaj z I LO w Zamościu zaprezentowali poezję śpiewaną z akompaniamentem instrumentów - utwór Edwarda Stachury „Tobie albo zawieja w Michigan”. Uczniów przygotowała Pani Magdalena Pałczyńska.
 3. Daria Ciesielczuk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego, przedstawiła utwór Zbigniewa Herberta pt.: ,,Wiatr i róża” do muzyki własnego autorstwa.
 4. Grupa teatralna „Widmo” w składzie: Katarzyna Bielińska, Kinga Budzaj, Adrian Mazurkiewicz, Patrycja Najda, Patryk Seń, Piotr Wiśniewski, Barbara Michalczyk – uczniowie III Liceum Ogólnokszałcącego w Zamościu przestawili etiudę teatralną pt.: „Księżniczka Jęczybuła” autorstwa Barbary Michalczyk uczennicy III LO. Forma sztuki była dowodem na to, że bajka i komedia są formami ponadczasowymi. Do festiwalu grupa przygotowała się pod kierunkiem Pani Anny Smyk-Batorskiej.
 5. Zespół „Mechanik” w składzie Michał Małecki, Bartłomiej Zgnilec, Arkadiusz Ożga, Patryk Galant, Krystian Szumiło, Jakub Wróblewski przygotowany przez Pana Piotra Nowaka przedstawił utwór Tadeusza Nalepy pt.: „Kiedy byłem” oraz piosenkę z repertuaru grupy Happysad pt.:  „Taka historia”.
 6. Wiktor Robaczyński, wychowanek Bursy Międzyszkolnej Nr 1
  w Zamościu, zaprezentował taniec popping. Wiktor przygotowywał się pod kierunkiem Pani Elizy Todorczuk.
 7. Przemysław Leśniak i Marcin Kapusta tworzący Zespół rapowy ,,PDD Squd”- uczniowie klasy trzeciej technikum ,,Lider”, przygotowujący się do występu pod kierunkiem Pani Barbary Wójciuk, zaprezentowali utwór pt.: „ Kapitalnie”.
 8. Magda Makochon, wychowanka Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, wyrecytowała  wiersz Juliusza Słowackiego pt.: „Sonet”. Opiekunem była Pani Dorota Gregorczyk – Słota.
 9. Zespół CUORE VERDE w składzie: Arleta Kazidróg, Marta Wojtas
  i Marta Bryk zaprezentowały utwory: „Słońce życia”, ,,Strachy na lachy” „Czarny chleb” i „Napraw”. Zespół reprezentował IV Liceum Profilowane przy ZSP Nr 4 w Zamościu, opiekunem był Pan Stanisław Turek.
 10. Zespół muzyczny w składzie: Beata Szozda, Krystyna Potyrańska, Natalia Poloczek i Karolina Ciężkal, reprezentujący Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, przedstawił piosenkę pt.: ,,Modlitwa końca mojego wieku”. Opiekunami zespołu byli wychowawcy: Kamil Leńczuk i Barbara Wiatrzyk.
 11. Diana Lipska z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu pod kierunkiem Pani Małgorzaty Magryty przedstawiła prezentację multimedialną swojego dorobku plastycznego.
 12. Patrycja Nogas z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu pod kierunkiem Pana Andrzeja Szumowskiego przedstawiła wystawę fotograficzną posługując się prezentacją multimedialną.
 13. Katarzyna Kołosińska, uczennica ZSZ w ZSP Nr 4 w Zamościu, przygotowana przez opiekuna Pana Stanisława Turka, zaprezentowała piosenkę  ,,To nie tak” Patrycji Markowskiej.
 14. Weronika Kozyra, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP Nr 4 w Zamościu, przygotowała pod kierunkiem Pani Beaty Głowackiej i Pana Stanisława Turka utwory: „Niewiele mam” Blue Cafe i „Orła cień” Varius Manx.
 15. Emilia Szafraniec, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 5 w Zamościu, zaprezentowała swój dorobek fotograficzny. Opiekunem była Pani Aneta Słupczyńska.
 16. Duet wokalno- instrumentalny: Joanna Dudek i Przemysław Czata zaprezentował utwór pt.: „Upiór w operze” oraz fragment utworu ,,Czardasz Montiego” na skrzypce i akordeon. Duet został przygotowany przez Pana Stanisława Turka. Uczniowie reprezentowali ZSP Nr 4 w Zamościu.
 17. Klaudia Cielica, uczennica V LO w ZSP Nr 4 Zamościu, zaśpiewała piosenki „Stay” Rihany oraz „Dmuchawce, latawce, wiatr” Urszuli. Opiekunami uczennicy byli: Pani Beata Głowacka i Pan Stanisław Turek.
 18. Agata Piłat, uczennica Technikum „Lider” przedstawiła piosenkę Ani Wyszkoni pt.; ,,W całość ułożysz mnie”. Do występu przygotowana została przez Panią Barbarę Wójciuk.
 19. Dominika Ziomek, uczennica Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu, zaprezentowała recytację więrsza Marka Twaina pt.: „Adam i Ewa” oraz rzeźbę w drewnie pt. „Adam”. Opiekunem była Pani Małgorzata Godzisz.

Po wszystkich prezentacjach Jury udało się na naradę, zaś wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy z opiekunami i cała widownia obejrzeli gościnne występy:

- występ studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu;

- występ Gościa Specjalnego - Pana Janusza Skwarka „Śpiewającego Dziekana” WSZiA w Zamościu.

Po występach Jury ogłosiło wyniki. Protokół z zebrania odczytał Przewodniczący Jury Pan Jerzy Tyburski:

I miejsce i nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Zamość Pana Marcina Zamoyskiego zdobyła Dominika Ziomek z Liceum Plastycznego w Zamościu;

II miejsce i nagrodę ufundowaną przez Dziekana WSZiA zdobył Wiktor Robaczyński reprezentujący Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu;

III miejsce i nagrodę ufundowaną przez Rektora PWSZ zdobyły Dominika Ogorzałek i Kamila Stechnij reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu;

Wyróżnienie przyznano Darii Ciesielczuk z II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu;

Wyróżnienie dla Kingi Budzaj z grupy teatralnej „Widmo z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu” .

Laureaci festiwalu otrzymali statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

  Wszyscy uczestnicy III Festiwalu Talentów Młodzieży otrzymali od organizatorów dyplomy uznania, opiekunowie zaś podziękowania za trud i wysiłek oraz czas poświęcony na przygotowanie młodych wykonawców do udziału w Festiwalu.

 Więcej zdjęć

Ogłoszenie wyników, Gość Specjalny