Sztuka Emocji

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Sztuka emocji”. Głównym celem projektu jest skierowanie uwagi Wychowanków w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel w tym projekcie staję się przewodnikiem po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.). Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii.

 Sprawozdanie

z realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sztuka emocji”

W roku szkolnym 2022/2023 Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sztuka emocji”.

Głównym celem projektu  było  przybliżenie i oswojenie wychowanków ze światem uczuć
i emocji za pomocą sztuki w różnych formach. W Każdym miesiącu została zrealizowana tematyka dotycząca wybranej emocji:

październik

 została przedstawiona radość za pomocą rzeźby. Dzięki zajęciom wychowankowie mogli podzielić się swoimi odczuciami co sprawia im największą radość.

 listopad

 został przedstawiony smutek za pomocą fotografii. Wychowankowie wraz z wychowawcą odwiedzili pobliski cmentarz by uczcić pamięć tych, których nie ma wśród nas.

grudzień

 została przedstawiona nadzieja w formie teatralnej. Wychowankowie  zaprezentowali  jasełka pt. „ Ballada o Narodzeniu Pana”.

styczeń

 został przedstawiony strach  za pomocą filmu. Podczas zajęć wychowankowie mieli możliwość podzieli się swoimi odczuciami na temat strachu.                       

 luty

  została przedstawiona miłość za pomocą tańca. Wychowankowie przedstawili tą emocję wykonując walc wiedeński

 marzec

  została przedstawiona złość za pomocą literatury. Podczas zajęć napisali dyktando online o tematyce dotyczącej złości

 kwiecień

  została przedstawiona duma za pomocą malarstwa. Na zajęciach młodzież wykonała rysunki obrazujące ich wyobrażenie tej emocji

 maj

  została przedstawiona wdzięczność za pomocą muzyki. Wychowankowie wykonali utwór z repertuaru Sanah pt.”Nic dwa razy”, który uczy aby być wdzięcznym za wszystkie doświadczenia, które spotykają nas w życiu.

 Innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u wychowanków  przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania tematem emocji. Wpłynęła również na umiejętność współpracy w grupie. Wychowankowie podczas zajęć  dowiedzieli się jak ważne są emocje w życiu każdego człowieka oraz jak można  je wyrażać po przez różne dziedziny sztuki. Wszystkie cele Ogólnopolskiego  Projektu  „ Sztuka emocji” zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Na zakończenie projektu nasza Bursa otrzymała dyplom a wychowawcy biorący w nim udział certyfikaty.

Projekt został zrealizowany bez opóźnień.

Wdzięczność wyrażona muzyką

Złość w literaturze

Miłość wyrażona tańcem Miłość wyrażona tańcem

Pokonać strach

Świąteczne spotkanie Świąteczne spotkanie

 Czas zadumy

 Radość w rzeźbie