Tydzień uprzejmości i życzliwości w Bursie

W naszej Bursie w dniach od 09.02.2023r do 17.02.2023r, odbył się ,,Tydzień uprzejmości”, który miał na celu propagowanie postawy życzliwości, szacunku dla drugiego człowieka oraz przestrzegania ustalonych norm i zasad w codziennym życiu. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano dla wychowanków zajęcia warsztatowe pt. „Etykieta a szacunek”, ,,Język miłości”, zajęcia pt. „Kreatywne walentynki”, dyskotekę walentynkową oraz wyjście na walentynkową dyskotekę, na lodowisko w centrum Zamojskiej Starówki.

Jako jedno z pierwszych przeprowadzonych działań tego tygodnia, to zajęcia, pt. ,,Etykieta a szacunek”. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom, iż szacunek dla drugiego człowieka, to jeden z istotnych wyznaczników naszej cywilizacji, kultury i należy się każdemu człowiekowi. Uczestnicy zajęć stworzyli kodeks kultury słowa - używanie zwrotów grzecznościowych oraz kultury zachowania.

Kolejnym działaniem były zajęcia, pt. ,,Język miłości”, celem których było poznanie przez wychowanków różnych form okazywania miłości. Podczas zajęć dowiedzieli się, że znaczenie słów, wspólny czas, gesty, pomoc oraz prezenty są metodami rozwoju miłości i życzliwości do drugiego człowieka. Wypełniając ,,Test 5 języków”, wychowankowie zrozumieli, jakim stylem miłości sami się posługują i w jaki sposób mogą ją okazywać innym.

14.02.20223r. młodzież naszej Bursy pod opieką wychowawcy, miała okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim była walentynkowa dyskoteka na lodowisku. Wychowankowie podczas jazdy na łyżwach bawili się w rytmie dobrej muzyki, którą prowadził wodzirej Dj-Pex. Tego samego wieczoru wychowankowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, pt. ,,Kreatywne Walentynki”, podczas których młodzież miała możliwość wykazania się kreatywnością w tworzeniu ozdób z okazji Dnia Św. Walentego – patrona miłości i życzliwości do drugiego człowieka. Był to dobrze spędzony wspólnie czas. W miłej i przyjaznej atmosferze powstały piękne dekoracje walentynkowe, którymi wychowankowie przyozdobili Bursę.

Ponadto z okazji Walentynek Młodzieżowa Rada Bursy zorganizowała Pocztę Walentynkową. Już od dnia 9 lutego pięknie ozdobiona skrzynka czekała przy pokoju wychowawców na kartki. Każdy z wychowanków naszej Bursy mógł wrzucić do skrzynki swoją walentynkę. Poczta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W środę 15 lutego korespondencja została doręczona do adresatów. Tego samego wieczoru odbyła się również walentynkowa dyskoteka dla wychowanków Bursy, którą poprowadzili członkowie Młodzieżowej Rady Bursy. Nie zabrakło tańców integracyjnych jak belgijka, makarena, czy skrzypek na dachu. Przy dobrej muzyce wszyscy spędzili czas w miłej i przyjemnej atmosferze.

Dzięki organizacji „Tygodnia uprzejmości i życzliwości” nasze działania przypomniały o stosowaniu zasad savoir-vivre′u na co dzień, przyczyniły się do większej integracji młodzieży, pokazały, że życzliwość, szacunek,  uprzejmość i miłość do drugiego człowieka, to cenne wartości w naszym życiu.

Działanie realizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”, Moduł III ,,Kocham, lubię, szanuję”, zadanie, pt. ,,Tydzień uprzejmości”.