Szkoła Myślenia Pozytywnego

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w  roku szkolnym 2022/23 przystąpiła do  Programu certyfikacyjnego Szkoła Myślenia Pozytywnego. Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu zewnętrznego Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0
w roku szkolnym 2022/2023


Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2022/23 przystąpiła do Programu certyfikacyjnego Szkoła Myślenia Pozytywnego. Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. W ramach Programu Szkoła Myślenia Pozytywnego prowadzonego przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej” nasza Bursa otrzymała pomoce dydaktyczne oraz sprzęt edukacyjny, które wykorzystywane są w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. W każdym miesiącu dostajemy zadania do wykonania.
Wrzesień
Zadania dla wychowanków:
stwórz własną wizytówkę
Zadanie wykonywali wychowankowie klas pierwszych z różnych grup w tym jedna wychowanka z Ukrainy. Były to dla nich zajęcia integracyjne na których mogli się lepiej poznać.
poznaj nowych przyjaciół
Główny nacisk położyłam na emocje. Do zadania wykorzystałam karty emocji na zasadzie kalamburów, prezentację o emocjach oraz inne dostępne materiały dydaktyczne.
wypełnienie formularza badawczego PRE-TEST skonstruowanego na potrzeby programu.
Zadania dla wychowawców:
w warsztatach z komunikacji międzykulturowej dla wychowawców z naszej placówki wzięły udział trzy osoby:
Renata Biszczan,
Anna Nowosad – Szaruga,
Aurelia Warwasiewicz.
Październik
Zadania dla wychowanków:
życiowe role
Wychowankowie Bursy z koła dyskusyjno-filmowego dnia 18 października uczestniczyli w zajęciach z Projektu Szkoła Pozytywnego Myślenia. Na zajęciach wykorzystano materiały edukacyjne wspierające rozwój dzieci i młodzieży, miały na celu rozwijanie ekspresji i przełamywanie nieśmiałości. Szczególnym zainteresowaniem wśród wychowanków cieszyła się zabawa „Lustereczko, lustereczko”.
prawdopodobieństwo ma znaczenie
19 października w ramach Projektu Szkoła Pozytywnego Myślenia członkowie Koła Matematycznego Bursy uczestniczyli w zajęciach pt. prawdopodobieństwo ma znaczenie. Wychowankowie sprawdzali prawdopodobieństwo występowania zdarzeń w rzucie monetą, kostką do gry. Dowiedzieli się również, że prawdopodobieństwo wykorzystywane jest także w życiu codziennym min. w sporcie, genetyce, meteorologii, grach losowych.
Zadania dla wychowawców:
w ramach tego zadania
uczestniczyłam 18 października w spotkaniu superwizyjno-ewaluacyjnym online. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych ze wsparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
komunikacja międzykulturowa
24 października Członkowie Rady Pedagogicznej Bursy uczestniczyli w szkoleniu pt. „Komunikacja międzykulturowa” w ramach Projektu Szkoła Pozytywnego Myślenia. Szkolenie przeprowadziła Pani Aleksandra Wzorek Koordynator projektu z Instytutu Edukacji Pozytywnej. Pani Koordynator mówiła o potrzebie budowania dobrostanu i twórczego zaangażowania zarówno wychowanków jak i wychowawców oraz pielęgnowania przestrzeni do skutecznego rozwoju. Ponadto poruszyła zagadnienia związane z wspieraniem uchodźców.
Dla Rodzica - ''o myśleniu pozytywnym"
Listopad
Zadania dla wychowanków:
jak radzić sobie ze stresem
dnia 29 listopada 2022 r. w Bursie przeprowadzone zostały otwarte zajęcia warsztatowe „Jak radzić sobie ze stresem”. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom, czym jest stres, poznanie przyczyn i objawów oraz ukazanie sposobów radzenia sobie z wysokim poziomem stresu. Ponadto zajęcia otwarte dały możliwość koleżeńskiej wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych.
„czas na opowieść! nasz piękny świat”
Warsztaty zrealizowano w ramach koła ekologicznego, na którym omówiono problemy zmiany klimatu, czystych źródeł energii, zanieczyszczenia naszej planety plastikiem oraz oszczędności energii elektrycznej. Na kole zrealizowano również projekt „skąd ten plastik”.
Zadania dla wychowawców:
ankieta dla rodziców
w ramach tego zadania ważne było dotarcie do otoczenia społecznego Bursy, w którym funkcjonują wychowankowie. Dlatego zachęcaliśmy rodziców poprzez umieszczenie anonimowej ankiety na stronie Bursy do podzielenia się informacjami na temat potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
materiały na temat potrzeb i oczekiwań wsparcia psychicznego młodzieży dla rodziców
Aby rodzice w sposób łatwy mogli się zapoznać grafiki umieszczona na tablicy informacyjnej w łatwo dostępnym dla rodziców miejscu a linki do materiałów umieszczono na stronie Bursy.
Grudzień
Zadania dla wychowanków:
dzieci ratują gwiazdkę
w dniu 8 grudnia 2022 r. w ramach projektu Szkoła Myślenia Pozytywnego odbyły się warsztaty pt. „Dzieci ratują gwiazdkę”. W ramach warsztatów podczas wykonywania kartki świątecznej i ćwiczeń - lista świątecznych marzeń - wychowankowie rozwijali nawyki współpracy w grupie a także twórcze myślenie. Zajęcia wzmocniły u młodzieży poczucie własnej wartości, niektórzy odkryli zdolności plastyczne. Dla wszystkich była to wspaniała zabawa wprowadzająca w świąteczny nastrój, budująca klimat nadchodzących świąt, połączona z integracją i rodzinnym nastrojem, podczas wspólnego ubierania choinki.
Zadania dla wychowawców:
ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli oraz wychowanków POST-TEST
w celu zbadania efektywności prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych mobilizowałam wychowawców oraz wychowanków do uzupełniania formularzy badawczych.
Styczeń – Luty
Zadania dla wychowawców:
do 13 stycznia zebranie od wychowanków formularzy zgód rodziców, które są konieczne do przeprowadzenia badania. Zebrałam 61 poprawnie wypełnionych zgód. Do 16 stycznia przesłałam do fundacji listę imienną oraz informację jakościową i ilościową odnośnie liczby chętnych wychowanków do badania. Umieszczenie na stronie Bursy informacji dla rodziców: zgód do wypełnienia i regulaminu.
Zadania dla wychowanków:
w ramach projektu Szkoła Myślenia Pozytywnego w styczniu i lutym wśród wychowanków Bursy zostanie przeprowadzone badanie za pomocą testu psychologicznego PCT-Y. Celem badania jest ocena wpływu na nastrój oraz zdrowie psychiczne wychowanków pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.
Narzędzie PCT-Y to najbardziej kompleksowy test badający stan emocjonalny, potencjał, poziom samooceny i obszary do rozwoju. Dodatkowo pozwala wspierać proces poznawania samego siebie.
Otrzymane informacje pozwolą otworzyć się na ewentualne działania profilaktyczno–wychowawcze, wesprzeć zdrowie psychiczne wychowanków oraz rozwinąć umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami dzisiejszych czasów.
Badanie prowadzone jest na platformie on-line do końca lutego 2023. Do badania przystąpi 61 wychowanków Bursy (tylu wychowanków poprawnie wypełniło i dostarczyło zgody na badanie).
Marzec
Zadania dla wychowawców: w ramach projektu każdy wychowawca mógł wybrać dowolny podcast lub webinar zaproponowany a później w miarę możliwości podczas spotkań wymienić swoje spostrzeżenia i podzielić się informacjami o swoich ulubionych “słuchowiskach’. Nie zapomnieliśmy też o swoim zdrowiu psychicznym i dzieliliśmy się z innymi wychowawcami podcastami, webinarami które je wspierają,. Koordynator projektu zaproponowała koleżankom i kolegom linki do webinarów i podcastów:
Dobrostan psychologiczny nauczycieli
https://www.youtube.com/watch?v=HcXoywplUt0
https://www.youtube.com/watch?v=_6MrRd9Jm-E
https://www.youtube.com/watch?v=Vd4l2GgFQBk
https://www.youtube.com/watch?v=PszunHv28tk
CEO
https://www.youtube.com/watch?v=yqfgThMvxI4

Edugadki w edukacji
https://www.youtube.com/watch?v=n-jydjzegXA
Zadania dla wychowanków: dnia 08.03.2023 r. w ramach Programu ,,Szkoła Myślenia Pozytywnego” odbyły się w naszej Bursie zajęcia profilaktyczne pt. „Depresja, rozumiesz – pomagasz”. Realizując z wychowankami projekt rozmawialiśmy na temat pozytywnego wpływu pasji i zainteresowań na zdrowie psychiczne. Celem zajęć było zapoznanie wychowanków z problematyką depresji młodzieńczej, objawami depresji oraz wyrobienie przekonania, że depresja to choroba, którą można skutecznie leczyć, a także uświadomienie im pozytywnego wpływu na chorobę ich własnych pasji i zainteresowań Wychowankowie po zajęciach potrafią wymienić miejsca, w których osoba chora na depresję może uzyskać specjalistyczną pomoc oraz wskazać sposoby pomocy osobie z depresją. Młodzież przekonała się, że depresji często towarzyszą stereotypy i błędne przekonania, które staraliśmy się odkłamać Zajęcia grupowe rozwijają także umiejętności komunikacyjne, związane z samoprezentacją i kompetencją jasnego prezentowania swoich przemyśleń. Jest to ważna kompetencja również w kontekście umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach konfliktowych.
30.03.2023 r. w ramach Programu ,,Szkoła Myślenia Pozytywnego” wychowankowie naszej Bursy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych pt. ,,Labirynt słów”. Celem zajęć było zwiększenie wrażliwości empatycznej na potrzeby drugiego człowieka z uwzględnieniem swoich własnych oczekiwań jak również poznanie przez uczestników zajęć różnorodności słów i ich wpływu na emocje. Poprzez ćwiczenia w zajęciach warsztatowych, pt. ,,Labirynt słów” wychowankowie mieli możliwość rozwijania komunikacji bez przemocy oraz umiejętności aktywnego słuchania i budowania pozytywnych relacji. Praca w grupach była dobrą okazją do integracji wychowanków.
Kwiecień
Zadania dla rodziców:
Jeśli chodzi o warsztat dla rodziców na temat planowania i wyznaczania celów, jako sposobu do lepszego radzenia sobie przez dzieci i młodzież ze stresem szkolnym w naszej sytuacji jest to trudne do przeprowadzenia, ponieważ rodzice do nas przyjeżdżają indywidualnie. Można z nimi porozmawiać w momencie kiedy przywożą lub zabierają swoje dzieci. W miarę możliwości wychowawcy rozmawiali z rodzicami. Załączone materiały na pewno wykorzystamy w momencie spotkania rodziców podczas zebrania z rodzicami.
Materiały do warsztatów na temat planowania i wyznaczania celów, jako sposobu do lepszego radzenia sobie przez dzieci i młodzież ze stresem szkolnym zostały przekazane zainteresowanym rodzicom (umieszczone na stronie Bursy). Materiały bardzo ciekawe i myślę, że rodzice będą zadowoleni po zapoznaniu się z nimi.
Prezentacja: Efektywne uczenie się i zarządzanie czasem,
Prezentacja: Zarządzanie czasem,
Prezentacja: Jak wspierać motywację dziecka.

Zadania dla wychowanków:
Dnia 26.04.2023 r. wychowankowie naszej Bursy uczestniczyli w zajęciach pt. „Indywidualna Mapa Celów”. Podczas warsztatów młodzież została zapoznana z metodę SMART oraz tworzyła indywidualne mapy dotarcia do końca roku szkolnego. Wychowankowie zaznaczali na niej cele, które chcą osiągnąć oraz sposoby jak to zrobić. Każdy krok na mapie to pomysł na przybliżenie się do celu.
Podczas tworzenia indywidualnych map celów wychowankowie korzystali z metody SMART. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli film metoda SMART. Podczas ożywionej dyskusji wskazywali wady i zalety tej metody.:
Metoda:
- ułatwia określanie priorytetów i konkretyzację celów życiowych, osobistych, i edukacyjnych.
- zwiększa efektywność działań, przez co wzrastają szanse na osiągnięcie celu.
- ułatwia dokonywanie wyborów.
- wzmacnia motywację.
- sprzyja spokojnej pracy – przed przystąpieniem do realizacji celu ponieważ znany jest termin jego realizacji, dzięki czemu spada poziom stresu towarzyszącego wykonywaniu zadania.
- pomaga monitorować etapy dochodzenia do celu.
- zmniejsza ryzyko podążania w niewłaściwym kierunku.
A jaka jest druga strona medalu? Metoda SMART ma także kilka wad:
- początkowo jest pracochłonna – trzeba jej się nauczyć i co najmniej raz przećwiczyć ją na wybranym przykładzie.
- może wzbudzać opór lub niechęć, bo zmusza do rzeczowego i konkretnego określenia co, dlaczego i w jakim czasie chcemy osiągnąć.
- zmusza do działania nie ma w niej miejsca na wymówki, uniki czy przesuwanie terminów.
- jasno określa, kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za realizację zadania.
- ujawnia nasze słabości, deficyty i ograniczenia
Dnia 20.04.2023 r. wychowankowie naszej Bursy uczestniczyli w zajęciach pt. „Komunikacja, mediacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”. Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży z definicją problemów i metod możliwych mediacji rówieśniczych. Wychowankowie podczas zajęć pracowali w grupach dwuosobowych w celu wypracowania metody rozwiązywania konfliktu satysfakcjonującego dla obu stron.

Wychowankowie podczas zajęć pracowali w grupach dwuosobowych w celu wypracowania metody rozwiązywania konfliktu. Podczas ożywionej dyskusji doszli do następujących wniosków:
- należy powstrzymywać się przed wyciąganiem pochopnych wniosków – w dyskusji odruchem jest obrona własnego zdania, które nie zawsze musi być słuszne,
- należy szukać rozwiązań dla zaistniałej sytuacji i starać się hamować swój temperament – wyprowadzenie z równowagi może zaostrzyć atmosferę dyskusji, logicznej rozmowy oraz dochodzenia do porozumienia.
Maj
Zadania dla wychowawców:
Dnia 15 maja 2023 r. roku koordynator projektu brał udział w spotkaniu superwizyjno-ewaluacyjnym online. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pracy w programie oraz doświadczeń związanych ze wsparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Koordynatorzy wymienili doświadczenia pomiędzy sobą, zgłosili sugestie dotyczące programu oraz wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w nim.
Zadanie dla koordynatora:
Dnia 06.06.2023 r. koordynator projektu wypełnił ankietę satysfakcji z realizacji projektu. W ankiecie ujął informacje zwrotne będące istotnym wsparciem pod kątem kolejnej edycji projektowej na następny rok szkolny 2023/24.
Po wykonaniu zadań z projektu w tym miesiącu u wychowanków można było zauważyć większe zainteresowanie samooceną, wpływem samooceny na swoje życie, zainteresowania. Wychowankowie uzmysłowili sobie, że poczucie własnej wartości może być adekwatne lub nieadekwatne i że może mieć wpływ na dalsze ich życie a także, że mogą pracować nad podniesieniem własnej samooceny.
Zadania dla wychowanków:
Przed realizacją zadania 16 wychowanków wykonało pre-test w tym 1 wychowanek z Ukrainy. Pre-test wykonali w wersji elektronicznej. Po wykonaniu pre-testu odbyły się warsztaty dla tej grupy wychowanków z pakietu Samoocena. Jak wpływa na to kim jesteś? (dla młodzieży 16-21 lat). Wychowankowie byli bardzo zaangażowani podczas warsztatów. Chętnie brali udział w ćwiczeniach zaproponowanych w pakiecie oraz tych które zaproponował nauczyciel.
Po realizacji pakietu podczas warsztatów ta sama grupa wychowanków, która uczestniczyła w pierwszym badaniu wykonała post-test.

Z zaproponowanym materiałem Samoocena. Jak wpływa na to kim jesteś? (dla młodzieży 16-21 lat) pracowało mi się bardzo dobrze. Wychowankowie chętnie pracowali na warsztatach. Wykazywali własną inicjatywę. Uświadomili sobie jaki wpływ ma samoocena na to kim zostaną w przyszłości, a także to, że nad samooceną można, a nawet należy pracować.

Koordynator
Aurelia Warwasiewicz

 

Indywidualna Mapa Celów

Komunikacja, mediacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

Labirynt Słów Labirynt Słów

Światowy Dzień Liczby Pi Światowy Dzień Liczby Pi

Ogólnopolski dzień walki z depresją Ogólnopolski dzień walki z depresją

Współpraca z Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej” Współpraca z Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej”

Poznaj swoją osobowość i zasoby

Dzieci ratują gwiazdkę Dzieci ratują gwiazdkę

Jak radzić sobie ze stresem Jak radzić sobie ze stresem

Dla Rodzica - ''o myśleniu pozytywnym"

Komunikacja międzykulturowa

Życiowe role

Prawdopodobieństwo ma znaczenie

Szkoła Myślenia Pozytywnego