"Karta Szkolna Santander Bank Polska S.A."

BEZPIECZNA SZKOŁA - NOWOCZESNA SZKOŁA

 

Nasza Bursa uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

Cele projektu:

ü  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.

ü  Promocja nowoczesnej szkoły.

ü  Edukacja ekonomiczna.

ü  Wsparcie aktywnych szkół.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator bursy, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo bursy. 

Zainstalowany w naszej bursie system kontrolowanego dostępu, został w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany na własność bursie. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia do bursy kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy bursy. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy bursy (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

 

 

Partner Strategiczny Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu