Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Projekt "W stronę dojrzałości"

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła w roku szkolnym 2018/2019 do projektu Ministerstwa Zdrowia ,,W stronę dojrzałości“. W ramach programu wychowankowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej. Podejmowane działania miały na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej i prorodzinnej u wychowanka.

 

  Wygrać życie

  Choroby przenoszone drogą płciową

  W stronę dojrzałości

 

  Styl życia a zdrowie prokreacyjne

   Warsztaty dla młodzieży "W stronę dojrzałości"- Każdy krok ma znaczenie