Projekt "W stronę dojrzałości"

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła w roku szkolnym 2018/2019 do projektu Ministerstwa Zdrowia ,,W stronę dojrzałości“. W ramach programu wychowankowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej. Podejmowane działania miały na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej i prorodzinnej u wychowanka.

 

  Wygrać życie

  Choroby przenoszone drogą płciową

  W stronę dojrzałości

 

  Styl życia a zdrowie prokreacyjne

   Warsztaty dla młodzieży "W stronę dojrzałości"- Każdy krok ma znaczenie