Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Niepodległa

Rok 2018 to rok narodowego świętowania 100-Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu włączyła się w obchody poprzez działania w placówce i w środowisku lokalnym:

"Rekord dla Niepodległej"

Lot Orłów: Wolontariat, aktywność, tożsamość

Inkubator wolontariatu

Nasza Polska Niepodległa

Lot Orłów: inkubator pozarządowy

Przegląd Muzyczny Burs i Internatów Województwa Lubelskiego "Akustycznie - patriotycznie"

Lot Orłów: Tożsamość narodowa

Lot Orłów: Inkubator partycypacji społecznej

100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Koncert dla Niepodległej

Odsłonięcie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Lot Orłów

Wystawa mobilne muzeum multimedialne

IV Marsz Wolności

Pokazy balonowe

Dęby Niepodległości

Wystawa modelarska