Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Zamościu

We wtorek 20 września 2022 r. Bursa Międzyszkolna Nr 1 wspólnie z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 gościła Uczestników Posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w ramach wyjazdowej wizytacji. Organizatorami spotkania byli: Lubelski Kurator Oświaty wraz z Delegaturą w Zamościu oraz Prezydent Miasta Zamość wraz z Wydziałem Oświaty. Głównym tematem spotkania było kształcenie zawodowe młodzieży.

Czytaj dalej

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu w  roku szkolnym 2022/23 przystąpiła do  Programu certyfikacyjnego Szkoła Myślenia Pozytywnego. Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.
Wrzesień 1939- Pamiętamy

14.09.2022 r. wychowankowie Bursy wraz z wychowawcą odwiedzili Pomnik Męczeństwa Zamojszczyzny – Rotundę Zamojską. Celem przejścia do Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny było upamiętnienie zbrodni niemieckich w dawnej działobitni twierdzy zamojskiej, zwanej Rotundą na ludności naszego regionu od października 1939 roku do lipca 1944 roku. Młodzież zgłębiła swoją wiedzę z zakresu historii Zamojszczyzny w latach okupacji niemieckiej. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar wojny.

Czytaj dalej

Praktyki wspomagane w Bursie

W roku szkolnym 2022/2023 Bursa organizuje  praktyki wspomagane dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Praktyki mają na celu nabycie przez uczniów z niepełnosprawnością umiejętności zawodowych na wybranych stanowiskach pracy dopasowanych do ich indywidualnych możliwości i preferencji.

Czytaj dalej

Współpraca z Euro-Medicą

W roku szkolnym 2022/2023 Bursa rozpoczęła współpracę z Centrum psychologii i psychoterapii Euro-Medica w Zamościu, dzięki której nasi wychowankowie oraz ich rodzice mają możliwość otrzymania profesjonalnego i bezpłatnego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.