Sztuka emocji

W roku szkolny 2022/2023 nasza Bursa wzięła  udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Sztuka emocji”, który miał na celu skierowanie uwagi i działań wychowawców oraz wychowanków na obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel  w tym projekcie staje się przewodnikiem młodzieży  po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (plastyka , muzyka, teatr, fotografia, literatura, taniec). Poprzez  udział w tym Projekcie wychowawcy i wychowankowie rozwijali kompetencje emocjonalno – społeczne. Na zakończenie Projektu otrzymaliśmy Dyplom oraz certyfikaty.

Czytaj dalej

Informacja

W dniu 26.05.2023 r. o godzinie 14.00 w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu odbyło się zebranie z rodzicami naszych wychowanków. Na zebraniu: podsumowano pracę opiekuńczo-wychowawczą w roku szkolnym 2022/2023, przedstawiono "zasady bezpieczeństwa podczas wakacji oraz sposoby wspierania młodzieży w sytuacjach trudnych i problemowych", omówiono sprawy bieżące. 

Wszystkim obecnym dziękujemy.

Doradzctwo zawodowe

Dnia 10 oraz 25 maja odbyły się  w zajęcia  z doradztwa zawodowego podczas których wychowankowie  poznali  wymagania rekrutacyjne szkół wyższych (wymagane dokumenty,        terminy i warunki przyjęć) oraz  podstawowe zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (najczęściej zdawane pytania,  popełniane błędy,  warunki powodzenia). Wychowankowie podzieli się swoimi  marzeniami i planami dotyczącymi przyszłej kariery zawodowej. 

Czytaj dalej

Relaks w Bursie

W dniu 24.05.2023 r. odbyły się w Bursie zajęcia warsztatowe pt.: „Techniki relaksacyjne – sposoby na rozładowywanie stresu”. Wychowankowie poznali skuteczne techniki redukcji napięcia emocjonalnego w teorii i w praktyce. Młodzież relaksowała się ćwicząc między innymi techniki oddechowe i trening autogenny Schultza.

Czytaj dalej

Wyjście do kina

W słoneczne majowe popołudnie, wychowankowie Bursy pod opieką wychowawcy uczestniczyli w zorganizowanym wyjściu do Centrum Kultury Filmowej na projekcje filmu akcji pt. ,,Szybcy i wściekli”. Celem wyjścia było  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Po obejrzeniu filmu wychowankowie mieli okazję do przedstawienia swoich refleksji i wrażeń. Wyjście do kina było kolejna okazją do wspólnej integracji wychowanków Bursy.

Czytaj dalej