Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Akcja #SzkołaPamięta - Miejsca Pamięci Narodowej

Dnia 26 października 2021 roku Wychowankowie  Bursy pod opieką Wychowawców odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej: Pomnik Pamięci Ofiar Faszyzmu Anioł Śmierci- chwilą ciszy oraz zapaleniem znicza uczciliśmy pamięć ofiar faszyzmu - cywilnej ludności Zamojszczyzny. Następnie udaliśmy się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu również zapalony został znicz oraz chwilą ciszy uczczona pamięć Bohatera bitew o Niepodległą Polskę.