Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Akcja #SzkołaPamięta - Powstanie Zamojskie

27 października 2021 roku  w świetlicy Bursy Wychowankowie mieli możliwość obejrzeć film edukacyjny, pt. ,,Powstanie Zamojskie”, drugim największym po Powstaniu Warszawskim aktem zbrojnym przeciwko niemieckiej okupacji. Projekcja filmu odbyła się w ramach Akcji #SzkołaPamięta. Młodzież miała okazję zgłębić wiedzę na temat historii Zamojszczyzny z okresu II Wojny Światowej. Spotkanie zakończyło się dyskusją Wychowanków na temat przedstawionego dokumentu.