Opłaty za grudzień 2021 r.

Uwaga!

Na koniec roku budżetowego-kalendarzowego stan konta powinien być zerowy na dzień 31.12.2021 r.

W związku z powyższym wysokość kwoty do wpłaty za miesiąc grudzień 2021r.

proszę uzgodnić w kasie Bursy

tel. 84 639 57 17 wew. 15

 

Ważne:

W grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r.

Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

  

Inspiracje twórczością Karola Namysłowskiego

Wychowanka naszej Bursy wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod nazwą "Inspiracje twórczością Karola Namysłowskiego” i zajęła I miejsce. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu a współorganizatorem Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Zamościa Pan Andrzej Wnuk.

Komisji konkursowej przewodniczył Dyrektor Orkiestry Pan Tadeusz Wicherek. Opiekunem nagrodzonej wychowanki  był Pan Marek Biszczan. Serdecznie gratulujemy.