Film promujący

Rekrutacja do Bursy - od 1 do 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych 09.08.2022 r. o godz. 12.00

 

   

 

W dniu 12.12.2012 r. w Bursie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego im. S. Milera-  Panem Wicedyrektorem Łukaszem Sułowskim i Panią Joanną Sołodzińską- Wiceprzewodniczącą Fundacji dla Zwierząt "Tectum".

W trakcie spotkania  podsumowaliśmy naszą wieloletnią współpracę i omówiliśmy plany na przyszłość. Dyrektor Bursy Pan Lucjan Gnyp przekazał kartki świąteczne wykonane przez młodzież pod kierunkiem wychowawców: Pani Elżbiety Marmur i Pani Moniki Golema- opiekunek kół: ekologicznego i wolontariatu.

 {AG}kartki12{/AG}