Film promujący

"Zajrzyj do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu"

Ecokonkurs

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu przystąpiła do Ecokonkursu polegającego na charytatywnej zbiórce używanej odzieży. Wszystkich wychowanków i ich rodziców oraz pracowników Bursy zachęcamy do włączenia się w akcję przez dostarczenie dowolnej ilości niezniszczonej i czystej odzieży  (oprócz bielizny) do dnia 24.05.2022 r.. W razie pytań informacji udzieli opiekun Młodzieżowej Rady Bursy.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Cele konkursu:

  1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
  2. Przekazywanie wiedzy o ekologicznych zachowaniach, ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii oraz zasadach zdrowego żywienia;
  3. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę;
  4. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka;
  5. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla potrzebujących dzieci i młodzieży.