Film promujący

"Zajrzyj do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu"

Sukcesy plastyczne naszych Wychowanek

Wychowanki naszej Bursy wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Przemocy mówimy NIE” – Zamość 2022. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu a współorganizatorami: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu, Komenda Miejska Policji w Zamościu i Komenda Straży Miejskiej w Zamościu. Klaudia Mróz swoją oryginalną olejną pracą wywalczyła I miejsce w konkursie, zaś Katarzyna Pąk zajęła II miejsce. Wychowanki Bursy zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych. Opiekunem był Marek Biszczan.