Zamość-miasto idealne

10.06. 2022r. w naszej Bursie odbyły się zajęcia , pt. ,,Zamość – miasto idealne”. Projekcja filmu edukacyjnego, pt. ,,Zamość – miasto idealne”, mini wykład oraz pogadanka przybliżyły wychowankom historię Zamościa, zapoznały z ideą ordynacji Zamoyskich oraz organizacją renesansowego miasta. Wychowankowie przedstawili ciekawostki o mieście Zamość, zachęcając się wzajemnie do uczestnictwa w życiu kulturalnym ,,Perły Renesansu”.