Film promujący

Rekrutacja do Bursy - od 1 do 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych 09.08.2022 r. o godz. 12.00

 

   

Kilometry dobra 2022

Wychowankowie naszej Bursy aktywnie włączyli się w kampanię dobroczynną Kilometry Dobra. Celem tegorocznej akcji jest zebranie środków finansowych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Zamościu na adaptację i remont budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Opiekę nad akcją sprawowała młodzież z Koła Sportowego oraz Młodzieżowa Rada Bursy. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się zrealizować zamierzony cel. W podziękowaniu otrzymaliśmy dyplom i pamiątkową statuetkę.