Film promujący

Rekrutacja do Bursy - od 1 do 5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych 09.08.2022 r. o godz. 12.00

 

   

 

W dniu 4.02.2013r. gościliśmy w naszej bursie Pana Andrzeja Bużantowicza – przewodnika turystycznego, miłośnika naszego regionu. Pięknie i z wielką pasją opowiadał wychowankom bursy o Zamościu i Roztoczu, zachęcając do uprawiania turystyki i krajoznawstwa jako sposobu spędzania wolnego czasu. Pan Andrzeja Bużantowicz zaoferował swoja pomoc kołu turystyczno – fotograficznemu przy organizacji wycieczek i rajdów. 

{AG}turystyka{/AG}