Turniej szachowy ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

1 marca wychowankowie naszej Bursy uczestniczyli w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” z cyklu ,,Patriotyzm przez szachy” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. Celem spotkania było wspólne uczczenie Narodowego Dnia Pamięci ,, Żołnierzy Wyklętych” w środowisku lokalnym oraz patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży przez szachy.

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. Sukcesem może pochwalić się Kacper, zajmując drugie miejsce w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych, który otrzymał dyplom i medal.

Wszystkim Wychowankom uczestniczącym w turnieju serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Działanie realizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”, moduł ,,Tu jest moje miejsce” , zadanie ,,Wielcy ludzie”