Pierwsza pomoc

26 kwietnia 2023r. wychowankowie naszej Bursy uczestniczyli w zajęciach „Uczymy się ratować siebie i innych – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Młodzież dowiedziała się co to jest pierwsza pomoc, poznała zasady jej udzielania, ukazane w filmach edukacyjnych. W dyskusji podkreślono, że każdy z nas jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia ważna jest każda minuta.