Święto Konstytucji 3 Maja

Z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej Bursie odbyły się zajęcia, pt. ,,Święto Konstytucji 3 maja”, poświęcone wydarzeniu będącemu jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Wychowankowie obejrzeli film edukacyjny, pt. ,,Konstytucja 3  Maja 1791 roku”,  przedstawiający okoliczności powstania Konstytucji, jej najważniejsze postanowienia oraz historyczne znaczenie. Młodzież naszej Bursy miała również możliwość rozwiązać Quiz historyczny, pt. ,,Co wiesz o Konstytucji 3 Maja?”, dzięki któremu utrwaliła i zgłębiła wiedzę na temat uchwalenia Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wicedyrektor Pan Andrzej Flaga przedstawił kilka ciekawostek z okresu powstania Konstytucji. Zajęcia zostały przeprowadzone w zakresie pracy koła historii i kultury, realizowane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”, moduł - Tu jest moje miejsce, zadanie, pt.,, Majowe święta”.