Konsekwencje prawne zachowań ryzykownych

W naszej Bursie odbyło się  spotkanie z Policjantem pt. „Konsekwencje prawne zachowań ryzykownych”. Jego celem było poszerzenie wiedzy wychowanków w zakresie przestrzegania zasad zgodnych z prawem oraz konsekwencji wynikających z zachowań ryzykownych. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje większą odpowiedzialnością wychowanków za swoje  zachowanie.

Na zakończenie wychowankowie mieli możliwość zadawania pytań, na które szukali odpowiedzi.