Tydzień wiedzy o antybiotykach

Nasza Bursa we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i Światowego Tygodnia Wiedzy o  Antybiotykach zorganizowała wystawę plakatów oraz pogadanki w grupach wychowawczych. Celem tej akcji  jest przeciwdziałanie antybiotykoodporności.

Wychowankowie dowiedzieli się, że oporność na antybiotyki jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny na całym świecie. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, aby ich skuteczność nie była zagrożona.