Bezpieczne ferie bez używek

23 stycznia 2024 r. odbyły się w Bursie zajęcia profilaktyczne pt. "Bawcie się dobrze podczas ferii, bezpiecznie i bez używek". Celem zajęć było  uwrażliwienie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Przeprowadzona została pogadanka na temat zagrożeń płynących z eksperymentowania ze środkami odurzającymi  i substancjami niewiadomego pochodzenia, popularnie nazywanymi dopalaczami oraz projekcja filmów edukacyjnych pt. "Szkoda ciebie na takie patoklimaty" i "Stop dopalaczom" oraz filmy na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii. W holu prezentowane były gazetki tematyczne: Bezpieczna zima - bezpieczne ferie, Stop dopalaczom, Nie pozwól narkotykom wylogować Cię z życia.