Seminarium "Jak rozpoznać i pomagać"

W dniu 05.03.2024 r.  Dyrekcja Bursy wraz z siedmioma wychowawcami uczestniczyła w seminarium na temat zdrowia psychicznego młodzieży „Jak rozpoznać i pomagać”. Seminarium zorganizował Rotary Club Zamość przy współpracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas seminarium poruszono tematy: "Nastolatek 3:0 - mocne i słabe strony", "Niesamobójcze okaleczenia ciała", "Profilaktyka behawioralna młodzieży", "Profilaktyka uzależnień".