Tradycyjnie, młodzież naszej Bursy włączyła się w akcję " Sprzątania świata". Poprzez troskę o czystość naszego otoczenia, wychowankowie wykazali się zachowaniami proekologicznymi i umiejętnością właściwej segregacji odpadów.