Film promujący

"Zajrzyj do Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu"

  

W dniu 11 listopada 2012 r. odbyły się w Zamościu uroczystości związane z 94. Rocznicą Odzyskania przez Polską Niepodległości. Obchody otworzyła uroczysta sesja Rady Miasta Zamość o godz. 1000 w sali „Consulatus” zamojskiego ratusza.

Manifestacja Patriotyczna rozpoczęła się na Rynku Wielkim o godz. 1100 i składała się z ceremoniału wojskowego, wystąpienia Prezydenta Miasta Zamość, Apelu Pamięci, salwy honorowej. Tradycyjnie złożone zostały kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt w Zamościu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu całej społeczności naszej bursy wiązankę złożyli Pan Dyrektor i Pani Wicedyrektor. Na zakończenie odbyła się defilada z udziałem żołnierzy Garnizonu Zamość, pocztów sztandarowych, Szwadrony Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

{AG}11.11{/AG}