Pomniki przyrody

 

 

W dniu 23 maja wychowanki z koła ekologicznego wybrały się do Parku Miejskiego. Była to lekcja w terenie, z której młodzież dowiedziała się: czym są pomniki przyrody ,kto je ustanawia, jakie jest ich znaczenie oraz jak wygląda ochrona pomników-drzew w Zamościu. Wychowanki zobaczyły drzewa-pomniki w naszym mieście oraz zapoznały się z najstarszymi pomnikami przyrody w Polsce. Były to zajęcia kształtujące postawy proekologiczne i poszerzające wiedzę o ochronie przyrody.