Deklaracja dostępności

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bursa1zamosc.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów wideo.
  2. Brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych, niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  3. Brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony.
  4. Niektóre linki mogą być niezrozumiałe dla użytkowników i nie się wystarczająco opisane.
  5. Brak możliwości ustawienia kontrastu tła i wielkości czcionki strony internetowej.
  6. Niektóre z umieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  7. Część zdjęć nie posada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 29.03.2024 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://bursa1zamosc.pl spełnia wymagania w 91.60 %.

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność stron internetowych Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu była na poziomie WCAG 2.1

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Mielniczuk, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu

ul. Okrzei 6, 22-400 Zamość

Tel.: 84 639 57 17 Faks: 84 639 57 17 wew. 13

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.bursa1zamosc.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Okrzei. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach
do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Portiernia znajduje się po prawej stronie wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone
jest elektronicznym systemem wejścia i wyjścia, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest: korytarz, pomieszczenia na parterze, hol główny, świetlica główna oraz stołówka. Do holu głównego prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy schodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pokoju przeznaczonym do pobytu osoby niepełnosprawnej.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w budynku.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021