Opłaty

Opłaty za październik 2022 r.

 

posiłki:_________________________________________16 dni x 15 zł = 240,00 zł

__________________________________________________5 dni x 11 zł = 55,00 zł

zakwaterowanie:_____________________________________________= 65,00 zł

                                                                                                         _____________________________

                                                                                                               razem:   360,00 zł

                                                                                          do zapłaty:   360,00 zł

Termin płatności za posiłki za miesiąc X/2022 r. do 30.09.2022 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc X/2022 r. do 20.10.2022 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę.

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy:

Numer konta Bank PKO BP:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za miesiąc październik 2022 r. imię i nazwisko ucznia-wychowanka Bursy.

======================================================================= 

Opłaty za wrzesień 2022 r.

 

posiłki:_________________________________________16 dni x 15 zł = 240,00 zł

__________________________________________________6 dni x 11 zł = 66,00 zł

zakwaterowanie:_____________________________________________= 65,00 zł

                                                                                                         _____________________________

                                                                                                               razem:   371,00 zł

                                                                                              minus zaliczka:    50,00 zł

                                                                                          do zapłaty:   321,00 zł

Termin płatności za posiłki za miesiąc IX/2022 r. do 31.08.2022 r.

Termin płatności za zakwaterowanie za miesiąc IX/2022 r. do 20.09.2022 r.

Przy odbiorze karty żywieniowej należy udokumentować wniesioną opłatę.

Wpłaty należy dokonywać na konto Bursy:

Numer konta Bank PKO BP:

49 1020 5356 0000 1402 0060 8661

tytułem: opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za miesiąc wrzesień 2022 r. imię i nazwisko ucznia-wychowanka Bursy.

=======================================================================