Pracownicze Plany Kapitałowe

Poradnik dla oszczędzających w PPK

Ulotka dla pracownika

W jednostkach sektora finansów publicznych przepisy ustawy z dnia 04.10.2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych stosuje się obowiązkowo od 01.01.2021 r.

Zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy o PPK, każdy pracownik w wieku do 55 roku życia będzie zapisany do PPK, jednakże może zrezygnować z udziału w PPK, tym samym zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej - deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Możliwe są dwie opcje rezygnacji:

- przed zawarciem umowy przez pracodawcę z firmą zarządzającą PPK (pracownik nie staje się członkiem PPK),

- po zawarciu umowy przez pracodawcę z firmą zarządzającą PPK (pracownik jest członkiem PPK ale od miesiąca
w którym złożył deklarację, na jego konto w PPK nie trafiają żadne wpłaty).

Na pisemny wniosek pracownik w każdej chwili może ponownie przystąpić do PPK - wniosek o dokonywanie wpłat
do PPK.

Ustawodawca określił że do PPK mogą przystąpić także osoby które ukończyły 55 rok życia, a jednocześnie nie ukończyły
70 roku życia na podstawie wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Deklaracja i wnioski do pobrania:

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Wniosek o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, jednakże ponownie chcą przystąpić do PPK)

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)

Klauzula informacyjna - PPK